Automatyka Wentylacji to rozwiązania dla obsługi systemów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, systemów alarmowych oraz informacyjnych dostarczających info o stanie pracy urządzeń. Dla rozwiązań bardziej zaawansowanych wykonujemy systemy zdalnego monitorowania z funkcjami zmian nastaw oraz pełen podgląd poprzez łącza internetowe.