Klimatyzacja

Dla uzyskania komfortowej temperatury stosujemy najczęściej rozwiązania typu Split które pozwalają na obróbkę powietrza poprzez pracę w cyrkulacji oraz filtrację powietrza system pozwala na uzyskiwanie żądanych temperatur w pomieszczeniach domów, mieszkań, biur oraz pomieszczeń technicznych. System Split pracuje również w funkcji grzania co pozwala ogrzewać pomieszczenia w okresach niskich temperatur zewnętrznych.